Litt om Minimatikk

Maud Krag er pedagogisk ansvarlig for Minimatikk. Hun har mastergrad fra Pedagogisk Forskningsinstitutt ( UiO), med filologi og økonomi i fagkretsen. Hun har lang erfaring som leder på strategisk nivå i næringslivet, og som veileder i kommunikasjon og kompetanseutnyttelse for ledere  i kunnskapsvirksomheter.

Hun har arbeidet profesjonelt med læremiddelproduksjon og som prosjektleder for nasjonale kunnskapsløft . 

Hun var en av pedagogene som i 2017 gjennomførte det første pilotprosjektet med mattelek for barnehager  ( se her). Mattegøy er utviklet med erfaringer fra denne piloten og fra minimatiske lekotek.

Minimatikk arbeider i nettverk med pedagogiske ledere, barnehagelærere, spesialpedagoger og utdanningsinstitusjoner, og i allianse med bl.a. bibliotek og forlag.

Maud Krag er pedagogisk ansvarlig for Minimatikk | Om oss
Lukk meny